Consultes habituals

Aquí trobarà aquelles consultes que més ens fan els nostres clients. Si té un dubte i no troba resposta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, simplement ompli el nostre formulari.

  1. És obligatori realitzar una revisió a la caldera cada any?
  2. Qui em pot fer la revisió anual de la caldera?
  3. És cert que a partir de gener del 2010 no podré instal·lar una caldera nova a la xemeneia actual?

1. És obligatori realitzar una revisió a la caldera cada any?
Sí. Segons el Reial Decret 1027/2007 d’aplicació des del 31 de març del 2008 és obligatori portar a terme un pla de manteniment que inclou una revisió anual a totes les calderes de calefacció domèstiques, es facin servir o no, i encara que estiguin en període de garantia. Aquesta revisió no s’ha de confondre amb la revisió de la instal·lació de gas que porta a terme Gas Natural cada 5 anys.

2. Qui em pot fer la revisió anual de la caldera?
La revisió de la caldera l’ha de portar a terme un servei tècnic autoritzat pel Departament d’Indústria. Queda expressament prohibit fer-se la revisió un mateix (encara que tingui coneixements) o qualsevol professional que no tingui les acreditacions corresponents.

3. Es cert que a partir de gener del 2010 no podré instal·lar una caldera nova a la xemeneia actual?
A partir de l’1 de gener de 2010 queda prohibida la instal·lació de calderes conectades a xemeneies comunitàries no estanques, que són la majoria de les existents a la nostra zona. Això implica que quan s’hagi de substituir una caldera d’aquestes característiques s’haurà de fer xemeneia nova. Si creu que es troba en aquesta situació i la seva caldera té més de 8 anys, sol·liciti informació el més aviat possible al nostre departament d’atenció al client a fi d’estudiar el seu cas i analitzar les diferents alternatives.