Aerotèrmia

Què és l'aerotèrmia

Tecnologia d'última generació

L'aerotèrmia és un sistema de climatització que aprofita l'energia tèrmica continguda a l'aire exterior per a escalfar o refredar l'interior d'un edifici. Aquest sistema utilitza una bomba de calor per transferir l'energia tèrmica entre l'aire exterior i l'interior, proporcionant calefacció a l'hivern i refrigeració a l'estiu. És una tecnologia que té com a objectiu aprofitar l'energia ambiental de manera eficient i sostenible.

Quins avantatges proporciona

Estalvi i confort

L'aerotèrmia presenta diversos avantatges que la fan una opció atractiva per a la climatització i calefacció d'edificis. Algunes de les seves principals avantatges inclouen:

  1. Eficiència energètica: L'aerotèrmia és considerada una tecnologia eficient, ja que aprofita l'energia tèrmica de l'aire exterior, la qual no es genera directament per la consumició de combustibles fòssils.
  2. Sostenibilitat ambiental: Al utilitzar l'energia tèrmica de l'aire, l'aerotèrmia redueix les emissions de gasos contaminants, contribuint a la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el canvi climàtic.
  3. Versatilitat: Pot proporcionar calefacció a l'hivern i refrigeració a l'estiu, oferint una solució completa per a les necessitats de climatització.
  4. Reducció de costos a llarg termini: Tot i que la inversió inicial pot ser més elevada que altres sistemes, els estalvis energètics a llarg termini poden ajudar a reduir els costos operatius.
  5. Subvencions i incentius: En molts llocs, hi ha incentius i subvencions disponibles per a la instal·lació de sistemes d'aerotèrmia, fent que sigui més accessible econòmicament per als propietaris.
  6. Menor dependència de combustibles fòssils: Al no depèndre directament de combustibles fòssils, contribueix a reduir la dependència d'aquestes fonts d'energia no renovable.