Mesures d’estalvi

Ajustar la temperatura

La temperatura ideal es aquella amb la que ens trobem confortables però s’han de tenir en compte alguns detalls si no volem incrementar molt el nostre consum de gas:

– Per cada grau de mes incrementen el consum de gas en un 7%
– Uns aïllaments adeqüats mantindran la temperatura sense cost energètic